Liu Yi Zhen & Li Guo Nan

From AmwayWiki
Revision as of 16:40, 10 January 2013 by Yin610738 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Liu Yi Zhen & Li Guo Nan
Liu Yi Zhen Li Guo Nan.jpg
Pin: Diamond (2005)
Markets: Taiwan, Hong Kong
LOA:

Crador Global

LOS Upline: Dai Zheng Hui & Zheng Qing Qing
Website: {{{website}}}
Notes:{{{footnotes}}}

aka 李國南 & 劉怡珍

Inception 加入

Qualifications 獎銜

Taiwan